• Chính sách bảo hành: bảo hành trong 3 tháng
  • Chính sách đổi trả: Đổi trả nếu sản phẩm bị biến đổi chất trước hạn sử dụng